De resultaten van het Nederlandse leesonderwijs vallen al jaren tegen. Er werd de afgelopen tijd naar onderzoek gekeken voor oplossingen. Welk leesonderwijs werkt, volgens dat onderzoek? Grootschalige verbeteringen bleven nog uit.


Om betere antwoorden te geven op de vraag wat werkt, trekken in dit project wetenschappelijke disciplines nu samen op. Onderzoek en praktijk sluiten ook nauwer op elkaar aan. Steeds wordt meegenomen hoe lezen door digitale media verandert, en het leesonderwijs daarop in kan spelen. Op basis van evoluerende inzichten zorgen onderzoekers met leerlingen, docenten, docentenopleiders, methoden- en toetsmakers en beleidsmakers voor herinrichting van het Nederlandse leesonderwijs.

september 2023

7 november 2023

geen telefoons meer in de klas

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het verbod op mobiele telefoons in het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

4 december 2023

start werving postdocs

Voor het ontwerp van het model lezen & leesonderwijs
en het didactisch-pedagogisch raamwerk

5 december 2023

PISA-resultaten bekend

leesprestaties 15-jarigen flink gedaald

14 december 2023

congres Stichting Lezen

OCW-minister Paul lanceert leesevolutie.nl

26 januari 2024

kick off

consortiumpartners leggen planning vast

27 maart 2024

Ronde Tafel gesprek vaste commissie OCW, Tweede Kamer

Position paper

april 2024

start werving AiO's

vacatures

27 mei 2024

bijeenkomst over centrale toetsen met SLO

juni 2024

start twee postdocs

model lezen & leesonderwijs en didactisch-pedagogisch raamwerk in de maak

augustus 2024

eerste concept model en raamwerk

2029

oplevering geteste onderwijsmaterialen

2029

inzicht in lezen en leesonderwijs in een digitaal tijdperk

  • door een getest geïntegreerd model en raamwerk
  • door onderzoek naar interventies op scholen

2029

algemene ontwerpprincipes voor de verbetering van leesonderwijs

toe te passen in verschillende contexten en verschillende ontwikkelstadia

2029

een database met geschikte leesmaterialen voor het VMBO en MBO

en een trainingspakket voor leesfacilitatoren in scholen

2029

meetmethodes voor lezen en leesonderwijs in een digitaal tijdperk

tijdens verschillende ontwikkelstadia

LeesEvolutie is een NWO-project, horend bij de Nationale WetenschapsAgenda (NWA) met de Universiteit Utrecht als penvoerder. Tussen 2024 en 2032 werken consortiumleden samen met partners buiten het consortium aan de herinrichting van het Nederlandse leesonderwijs.

LeesEvolutie wordt mogelijk gemaakt door hoofdsponsor NWO en heeft de volgende consortiumleden:

Hoofdsponsor
Penvoerder

Consortiumleden:


Partners:

De Nederlandse naam en het logo van het project zijn bedacht en ontworpen door studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht: Menke van der Heide, Ylijah Libier en Susanne Vermeulen.

In het logo is het lettertype DINausor gebruikt, gemaakt door José Manuel Urós in 2016. DINosaur is gebaseerd op een van de eerste kalligrafiehandboeken voor industriële lettertypen. De letters in dit handboek deden nog sterk denken aan de handgeschreven of getekende lettertypen die voor de industrialisatie in gebruik waren.